Welcome to Breast Enlargement World

Kuinka tuote toimii?

Mitä seksuaaliferomonit ovat?

Picture of a woman swimming in a pool

Hel. 2, 2010. Feromonit ovat kemiallisia ainesosia, joita niin ihmisten kuin eläintenkin seksuaalirauhaset erittävät luonnollisella tavalla ja joiden ainoana tarkoituksena on vaikuttaa seksuaaliseen käyttäytymiseemme ja houkutella vastakkaisen sukupuolen edustajia. Aikojen alusta lähtien ihmiset ja eläimet ovat käyttäneet monenlaisia aromeja ja kemiallisia tuoksuja seksuaalisen mielenkiinnon herättämisen välineenä. Vuosien kuluessa useat tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että feromonit toimivat sekä ihmisillä että eläimillä seksuaalisen vietin vahvistajina.

Lääketieteellinen tutkimus on osoittanut selkeästi, että korkean feromonitason omaavat yksilöt ovat seksuaalisesti muita viehättävimpiä. Yleensä feromonit välittyvät hikirauhasten kautta. Päivittäin suihkussa käyvät ihmiset poistavat nämä kehonsa tuottamat feromonit huomioimatta lainkaan, että feromonien tuotanto vähenee vähitellen iän myötä.  Feromonien uuden synteettiseen muotoon saattamisen teknologian ansiosta seksuaalinen viehättävyys on kuitenkin kaikkien ulottuvilla.

Mihin feromonituoksujen toiminta perustuu?

Vomeronasaalinen elin on nenäontelon pohjalla sijaitseva pieni elin, joka on hermopäätteiden avulla yhteydessä hypotalamukseen (aivojen tunteita ja seksuaalista kiihottumista säätelevä osa), ja jonka ainoa tehtävä on vastaanottaa feromoniaistimuksia tuottaen eri tunteita ja toimintoja samaa lajia edustavien eläinkunnan jäsenten välillä.

Toimivatko feromonituoksut todella?

Kyllä. Feromonituoksut, miellyttävän ja huumaavan tuoksunsa lisäksi saavat aikaan sen, että vastakkaisen sukupuolen edustaja tuntee vetovoimaa puoleesi. Näiden tuotteiden tehokkuutta on testattu lukuisin kokein ja tieteellisin tutkimuksin, ja tulokset ovat hyvin kiehtovia. Näiden tuoksujen sisältämät feromonit levittävät aromia leijuen ilmassa lähistöllä olevien hajuaistin ulottuville.

Mahdollisia vaikutuksia

  1. Viehätysvoiman kasvu
  2. Itseluottamuksen kasvu
  3. Itsevarmuuden voimistuminen
  4. Seksuaalisten kanssakäymisen lisääntyminen

Ennen lopullisen ostopäätöksen tekemistä on suositeltavaa tutustua tarjoamaamme tuotteiden vertailuun.


HAITTAVAIKUTUKSET

Feromoni hajuvesissä ei ole minkäänlaisia haittavaikutuksia, jos ohjeita noudatetaan eikä ainetta pääse silmiin tai suuhun.

Tämä opas on tarkoitettu vain tiedotustarpeisiin. Rintojensuurennusmaailma.com ei vastaa menetyksistä, vahingoista, loukkaantumisista tai sairauksista, jotka aiheutuvat tai väitetään aiheutuvan suorasti tai välillisesti oppaassa esitetyistä tiedoista tai tietojen puuttumisesta tai tässä oppaassa esitettyjen harjoitteiden, menetelmien ja tekniikoiden käytöstä tai väärinkäytöstä. Sitemap