Welcome to Breast Enlargement World

KIRURGIAAN LIITTYVÄT RISKIT

Rintojensuurennusmaailma.com

Hel. Kaikkiin kirurgisiin operaatioihin liittyy terveydellisiä riskejä. Mielestämme ainoastaan kaikkia muita mahdollisia menetelmiä jo kokeilleiden naisten tulisi turvautua kirurgiaan.

1. ARVET

On tärkeää tiedostaa, että operaatio saattaa jättää näkyviä arpia. Ongelmana on, että arpikudoksen syntymistä on lähes mahdotonta ennakoida, sillä arvet syntyvät yleensä noin kahden kuukauden kuluttua leikkauksesta.

2. ANESTESIA

Anestesia on yleensä pelätyin leikkauksiin liittyvä yksittäinen elementti. Anestesia voi aiheuttaa allergisia reaktioita, sydämen toimintahäiriöitä, verenvuotoa tai tulehduksia. Tästä syystä ennen leikkausta on allekirjoitettava dokumentti, jossa kerrotaan kaikista anestesiaan liittyvistä riskeistä. Laki velvoittaa lääkärin kertomaan mahdollisista riskeistä.

3. KOTELOITUMINEN

Toisinaan implanttia ympäröivä ihokudos tulee kovemmaksi ja paksummaksi, jolloin rinnasta voi tulla epämuodostunut. Yleensä koteloituminen on tulehduksen aiheuttama ja vaatii uuden operaation tilanteen korjaamiseksi.

4. INHIMILLISET VIRHEET

Kaikki leikkaukset suorittaa kirurgi tai ryhmä kirurgeja, jotka kaikesta huolimatta ovat hekin ihmisiä ja voivat siten tehdä virheitä. Vaikka inhimilliset virheet ovatkin harvinaisia, voi niitä sattua yksinkertaisimpienkien leikkausten aikana.

5. TUNNOTTOMUUS

Leikkauksen jälkeisten viikkojen aikana saattaa rinnan tai nännin alue olla osittain tai kokonaan tunnoton. Ongelma yleensä häviää itsestään muutaman kuukauden kuluessa.

Yhteenveto

Rintojen suurennusoperaation avulla saavutetaan todella hyviä tuloksia, mutta leikkauksen kustannukset ja riskit ovat melko korkeat. Suosittelemme aina kokeilemaan muita menetelmiä ennen leikkaukseen turvautumista. Markkinoilta löytyy useita tehokkaita tuotteita, joiden avulla rintoja voidaan suurentaa tarvitsematta turvautua kalliiseen ja vaaralliseen kirurgiaan.

Tämä opas on tarkoitettu vain tiedotustarpeisiin. Rintojensuurennusmaailma.com ei vastaa menetyksistä, vahingoista, loukkaantumisista tai sairauksista, jotka aiheutuvat tai väitetään aiheutuvan suorasti tai välillisesti oppaassa esitetyistä tiedoista tai tietojen puuttumisesta tai tässä oppaassa esitettyjen harjoitteiden, menetelmien ja tekniikoiden käytöstä tai väärinkäytöstä. Sitemap