Welcome to Breast Enlargement World

PSYKOLOGISET VAIKUTUKSET

Tam. 13, 2010. Rintojen pienuus on todellinen ongelma miljoonille naisille kaikkialla maailmassa. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että rintojen koolla on naisille merkitystä ja että keskimääräistä pienemmät rinnat voivat olla traumaattinen kokemus. Pienistä rinnoista kärsivät naiset kärsivät usein myös itsetunnon ja luottamuksen puutteesta, naurunalaiseksi joutumisen pelosta, vaikeuksista sosiaalisissa tilanteissa ja kyvyttömyydestä nauttia seksistä.

Naiselle on psykologisesti raskasta, jos ystävien ja perheenjäsenten rinnat ovat paljon tämän omia suuremmat. Monet pienirintaiset naiset välttävät tästä syystä vaatteiden vaihtoa yleisissä pukuhuoneissa, lääkärissä käyntiä, tai seksin harrastamista. Useiden tieteellisten tutkimusten mukaan lukemattomat naiset kärsivät rintojensa pienuuden aiheuttamista tuskallisista psykologisista vaikutuksista.

Millaisia tuloksia on mahdollista saavuttaa?

  1. "Ajattelen rintojeni pienuutta jatkuvasti."
  2. "Haluaisin suuremmat rinnat..."
  3. "En halua kenenkään näkevän minua..."
  4. Olen turhautunut ja yksin rintojeni pienuudesta           aiheutuvien ongelmien kanssa....”
  5. "Minua hävettää, jos joku katsoo rintojani..."
  6. "Minua huolestuttaa, kuinka rintojeni pienuus            vaikuttaa seksielämääni..."
  7. "En tunne itseäni lainkaan viehättäväksi miesten            silmissä..."

Naiset reagoivat hyvin herkästi rintojen kokoon liittyviin sosiaalisiin paineisiin. On todennäköistä, että keskimääräistä pienirintaisemman naisen itsetunto kärsii. Pahimmassa tapauksesta rintojen pienuus johtaa todellisiin psykologisiin ongelmiin.

Rintojen pienuuden vaikutukset vaihtelevat yksilökohtaisesti, mutta tunnereaktioissa on havaittavissa kaikille rintojensa pienuutta häpeäville naisille yhteisiä piirteitä.

Millaisissa elämäntilanteissa rintojen pienuudella voi olla merkitystä?

Kumppanin etsintä

Useidein Pienirintaisten naisten huolenaihe on vastakkaisen sukupuolen reaktio. Rinnat ovat olleet vuosituhansien ajan naisellisuuden symboli ja useasti oleellinen osa parinmuodostusta.

On yleistä, että pienirintaiset naiset pelkäävät rintojensa pienen koon johtavan vastakkaisen sukupuolen torjuvaan reaktioon. Usein mainittua torjuntaa ei edes pääse syntymään, sillä ylitsepääsemättömän epävarmuuden vuoksi lähestymisyritys voi jäädä toteutumatta. Toisaalta mahdollinen torjuva reaktio yhdistyisi pienirintaisen naisen mielessä automaattisesti rintojen pieneen kokoon.

Itsetunnon puute

Toinen yleinen huolenaihe pienirintaisten naisten keskuudessa on pienistä rinnoista aiheutuva alhainen itsetunto. Valitettavasti tutkimukset osoittavat ongelman koskevan tuhansia naisia ympäri maailman.

Itsetunnon puute vaikuttaa kaikkiin elämänalueisiin. Itsetunnon puute voi esimerkiksi vaikeuttaa huomattavalla tavalla jokapäiväisiä sosiaalisia tilanteita.

Sopimattomat tai leikilliset kommentit

Joksus Pienirintaiset naiset joutuvat kuulemaan humoristisia kommentteja fyysisestä olemuksestaan. Vuosienkaan jälkeen kommentit eivät tule miellyttävämmiksi tai helpommiksi kestää.

Nuorten keskuudessa kommentointi voi olla jatkuvampaa ja loukkaavampaa. Yleisesti tiedetään, kuinka julmia ja tunteettomia lapset voivat sanomisissaan olla.

Mitä muut ajattelevat? Naurunalaiseksi tulemisen pelko

Tämä on epäilemättä niiden naisten suurin pelko, joilla on mielestään keskiarvoa. Moni nainen kärsii todellisesta paniikista seksuaalisuhteissaan peläten kumppanin nauravan rintojen pienuudelle, mitä onneksi tapahtuu äärettömän harvoin. Monet naiset kuitenkin kertovat pystyvänsä seksin aikana ajattelemaan ainoastaan kumppaninsa nautintoa ja omien rintojensa pienuutta. Edellä mainittujen tunteiden lisäksi on varmasti olemassa lukuisia muita tuntemuksia, joista pienirintaiset naiset saattavat kärsiä. Jokainen ihminen tuntee ja kokee asiat omalla tavallaan.


Tämä opas on tarkoitettu vain tiedotustarpeisiin. Rintojensuurennusmaailma.com ei vastaa menetyksistä, vahingoista, loukkaantumisista tai sairauksista, jotka aiheutuvat tai väitetään aiheutuvan suorasti tai välillisesti oppaassa esitetyistä tiedoista tai tietojen puuttumisesta tai tässä oppaassa esitettyjen harjoitteiden, menetelmien ja tekniikoiden käytöstä tai väärinkäytöstä. Sitemap